Materiály pro další zpracování

Separační PET

Fólie pro méně náročné aplikace, kde je důraz kladen především na nízkou cenu. Použití při výrobě bitumenových pásů, výrobě potrubí, proložek u krycích aplikací jako je ochrana nebo zakrytí povrchů při lakování, malování, nebo omítání apod.

Separační a „release“ fólie: aktuální seznam položek – na vyžádání.

Tloušťky: 12, 19, 23, 36 a 50myTaveninová PET rezidua a aglomeráty

Vyberte si z naší nabídky nevyužitelných reziduí (taveninové vtoky, odřezky, špony) z výroby PET fólií.
V menším množství také aglomeráty ve formě „chips“ a vloček.

Roztříděné materiály jsou uloženy v přepravních obalech (big bag), čisté a suché.


Dostupnost: vždy 1x měsíčně, aktuální seznam položek – na vyžádání.


Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 15